קורס מנדלה, העמקה

חקירה והעמקה לתלמידות ותיקות – להתבוננות, הקשבה ונוכחות.

נילמד תבניות מנדלה נוספות ויחד איתן זוהי הזמנה לתהליכי עומק ונגיעה בחיי היום יום.

נילמד תבניות וטכניקות נוספות, שחלקן קשורות באופן עמוק יותר לפעילות והנוכחות שלנו בעולם.
ובנוסף לכך עושים גם דברים שכבר פגשנו אבל עם התכוונות אחרת.

זה קורס מרתק, עוצמתי, בו אנחנו מכירות את עצמינו עוד קצת וכמו תמיד.... נהנות, נהנות, נהנות